RSSAminetKontakt

aminet/biz/misc/golembetademo.readme

short : 0.88 - Business soft for firms (PL only) author : Marcin Orlowski uploader : Marcin Orlowski type : biz/misc version : 0.88 beta replaces : biz/demo/GolemBetaDemo* architecture : m68k-amigaos www : http://amiga.com.pl/golem/ date : Thu Jan 20 20:29:39 2000 Filetype : application/x-lzh-compressed Size : 532.03K Date : 27-Jan-00 Download : 馃捑 https://de3.aminet.net/biz/misc/golembetademo.lha
Informacje og贸lne ----------------------------------- Golem jest systemem przeznaczonym do prowadzenia dzia卯alno么ci gospodarczej. Odci芒没a on u没ytkownika od du没ej liczby tzw. "papierkowej roboty", wykonuj芒c j芒 za niego, dzi毛ki czemu u没ytkownik oszcz毛dza zar贸wno czas jaki musia卯by po么wi毛ci锚 tej pracy, jak r贸wnie没 pieni芒dze, kt贸re musia卯by zap卯aci锚, w przypadku korzystania z us卯ug np. biura rachunkowego. Modu卯 magazyn-sprzeda没 jest jednym z modu卯贸w sk卯adowych systemu Golem. Jego wybrane mo没liwo么ci to: * Wystawianie faktur VAT, rachunk贸w uproszczonych etc. * Edycja, korekta, anulowanie wystawionych faktur * Wyszukiwanie dokument贸w wg. wielu r贸没nych kluczy * Zintegrowany modu卯 magazynowy * Hierarchiczna struktura magazynu: grupy magazynowe etc. * Definiowalne filtry wy么wietlania * Dost毛p do systemu zabezpieczony has卯ami * Mo没liwo么锚 pracy wielu u没ytkownik贸w * Rozliczanie sprzeda没y dzienne oraz miesi毛czne * Kontrola p卯atno么ci oraz generowanie monit贸w * Ochrona systemu has卯em * Obs卯uga drukarek fiskalnych (POSNET) * W pe卯ni definiowalne formatki drukowanych dokument贸w * Pe卯na konfigurowalno么锚 systemu * Zintegrowana baza bankow (rozpoznaje *4194* oddzialy!) * I wiele innych... Co nowego? ----------------------------------- - pi毛tnasta publiczna demo wersja - dopasowanie Golema do aktualnych przepis贸w (m. in. usuni毛cie obs卯ugi rachunk贸w uproszczonych etc) (Carlos) - poprawiona procedura zamykania numeracji rocznej (Carlos) - dodana mo没liwo么锚 "redagowania" dokument贸w z lat innych ni没 rok bie没芒cy (silverdr) - dodana mozliwosc podania roku w oknie redagowania dla kazdego typu szukanego dokumentu oddzielnie (Carlos) - Golem wykorzystuje teraz klas毛 TipOfTheDay. Wszelkie sugestie oraz w卯asne propozycje Tips贸w, mile widziane (Carlos) Wersja BETA-DEMO systemu Golem. ----------------------------------- Beta-demo oznacza, i没 w przeciwie茂stwie do powszechnie znanych wersji demo, b毛d芒cych jedynie okrojonymi wersjami program贸w, ta wersja powsta卯a przez okrojenie produktu b毛d芒cego jeszcze w produkcji! Jej zadaniem nie jest pokazanie pe卯nych mo没liwo么ci i funkcji systemu, gdy没 na tym etapie nie jest to jeszcze mo没liwe, jednak没e pozwala zgrubnie zapozna锚 si毛 z systemem, tu za么 z modu卯em magazyn-sprzeda没. Pe卯en system Golem: ----------------------------------- Pe卯en system Golem ze wszystkimi modu卯ami, zapewnia锚 b毛dzie tak没e obslug毛 i automatyzacj毛 tworzenia formularzy PIT/VAT, tworzenie raport贸w, analiz毛 firmy etc. Szczeg贸lowe informacje: http://amiga.com.pl/golem/ W.F.M.H. P.O, Box 91 70-506 Szczecin 5 tel. (091) 4836954 w.221 ___ ___ ___ ________ ___ ___ ___ ___ ___ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / _____/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / _____/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ___/___/___/ / / ___/___/___/ ___/___/ / / ___/ W.F.M.H. on-line Oprogramowanie komputer贸w Amiga: http://amiga.com.pl/ ------------------------------------------------------------ Amigowe konta Internetowe: http://amiga.org.pl/
Zum Live Linux: